P R I V A C Y


Patricia Kuiper is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor verdere vragen neem contact op.

Persoonsgegevens die ik verwerk:
De website prepi.uk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch

Het bewaren en verwerken van persoonsgegevens:
Ik verwerk je persoonsgegevens om je te kunnen helpen bij (aan)vragen of met informatieverstrekking over mijn diensten en deze website. Indien je mij op zakelijk vlak inzet, dan gebruik ik jouw gegevens om tijdens en na opdrachten te communiceren over de voortgang en om het eindresultaat op te leveren. Tevens gebruik ik ze om een factuur op te stellen en te versturen. Ik deel je persoonsgegevens uiteraard niet met derden. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:
Ik gebruik cookies om informatie op te slaan, zoals bezoekersaantallen. Een cookie is een tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Ik maak gebruik van functionele cookies, noodzakelijk voor de technische werking van mijn website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy en waarvoor ik geen voorafgaande toestemming voor nodig heb (algemene cookies). Verder hou ik mijn bezoekersaantallen bij via tracking cookies, hier geef je toestemming voor door op 'OK’ te klikken bij de melding zodra je op mijn website komt. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar het e-mailadres zoals vermeld onderaan dit statement.

Tevens wil ik je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hey@prepi.uk